Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na zadania związane
z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

O dofinansowanie mogą się starać:

  • Organizacje poza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu
  • Ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej
  • Instytuty badawcze działające w obszarze kultury fizycznej

 

Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016.

Wnioski należy składać w terminie od 18 stycznia do 31 października 2016r. osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.pl