Muzeum Historii Polski ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”.

O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/

W ubiegłorocznej edycji programu zdecydowana większość wybranych projektów związana była z prezentacją historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa. Wśród wybranych pomysłów odnaleźć można projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, kampanii społecznych, konkursów, nagrodzono także projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej oraz liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych  ̶  wirtualnych wystaw i multimedialnych pakietów edukacyjnych.

Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2016 r.

Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie: www.muzhp.pl/pl/c/1642/ruszyla-viii-edycja-programu-patriotyzm-jutra

Źródło: www.muzhp.pl/pl/c/1642/ruszyla-viii-edycja-programu-patriotyzm-jutra