Do 18 lutego w kancelarii Urzędu Miasta można składać oferty na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w 2016 roku.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 100 tys. złotych.

 

Szczegółowe informacje