Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji „Zielonych czeków” – prestiżowej nagrody przyznawanej z okazji Dnia Ziemi. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin konkursu oraz powołał Kapitułę nagrody.

„Zielone czeki” to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom oraz: Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

 

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje. Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 18 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi (22 kwietnia).

 

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

– innowacje i technologie,

– programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,

– prace naukowo – badawcze,

– edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

– publicystyka ekologiczna,

– działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują  się na stronie:

www.wfosigw.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1818:kolejna-edycja-konkursu-zielone-czeki&catid=9&Itemid=854

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach