Sesja Rady Miasta

W czwartek, 28 stycznia, odbędzie się I sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie I sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miasta.
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 8. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2015 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.