Politechnika Krakowska organizuje V edycję ogólnopolskiego konkursu pt. „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z całej Polski.

Celem konkursu jest utrwalenie wizerunku Tadeusza Kościuszki jako bohatera narodowego, zainteresowanie młodzieży historią Polski, a także promocja studiów technicznych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na Politechnikę Krakowską.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie muszą zarejestrować się na platformie konkursowej, dostępnej pod adresem www.kosciuszko.pk.edu.pl, w terminie do 21 marca 2014 r. Pierwszy etap przedsięwzięcia, test online wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, zaplanowano na 30 marca 2014 r