Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na wolne miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, składają na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Od 1 września 2016 roku nowelizacja ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 35) wprowadza objęcie obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich. Dokumenty dotyczące rekrutacji będą dostępne w placówkach przedszkolnych bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.

Załączniki:

harmonogram rekrutacji do przedszkoli

kryteria naboru do przedszkoli

Ponadto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadza nowe terminy i kryteria naboru do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

kryteria naboru do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów