Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w 2016 roku pod nazwą: „Profilaktyka cukrzycy”. Oferty należy składać do 31 marca 2016 r.

Celem otwartego konkursu ofert jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej zapobiegania cukrzycy wśród mieszkańców województwa śląskiego.

Preferowane będą projekty o zasięgu lub znaczeniu regionalnym. Przewiduje się dotowanie projektów, które będą się wpisywały w realizację następujących typów przedsięwzięć:

1) Organizowanie sympozjów, konferencji, warsztatów, wykładów i zajęć profilaktycznych dotyczących przedmiotowej tematyki.

2) Opracowywanie, wydawanie i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych (niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji lub nagrań audiowizualnych) dotyczących przedmiotowej tematyki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=709&typ=1&dzi=1