Wydział Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że w budżecie wydziału na rok 2016 pozostały środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118 j.t. ze zm.) tzw. „małe granty”.

Kwota pozostała na realizację zadań publicznych wynosi: 450,00 zł.