Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 19-1-2016 do 17-2-2016

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016

nabory październik 2015/marzec 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2016.

Informujemy, że nabór do programu „Edukacja medialna i informacyjna” zostanie uruchomiony w 2016 r. Dokładna data jego rozpoczęcia znana będzie pod koniec 2015 r. Program będzie realizowany jako program własny Narodowego Instytutu Audiowizualnego – informacje na temat szczegółowych procedur programu zostaną opublikowane na stronie internetowej NINA.

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 36/40
00-328 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące regulaminu Priorytetu 1 Ochrona zabytków Programu Dziedzictwo Kulturowe udzielane są w godzinach 10.00 – 14.00 pod nr telefonów:

  • Katarzyna Stasiak – 22 551-57-54, kstasiak@mkidn(dot)gov(dot)pl
  • Bartosz Dudek – 22 551-57-58, bdudek@mkidn(dot)gov(dot)pl
  • Monika Skomorowska – 22 551-57-57, mskomorowska@mkidn(dot)gov(dot)pl
  • Małgorzata Chojnacka – 22 551-57-53, mchojnacka@mkidn(dot)gov(dot)pl
  • Joanna Narkiewicz-Siwek – 22 551-57-55, jsiwek@mkidn(dot)gov(dot)pl
  • Michalina Romańska – 22 551-57-56, mromanska@mkidn(dot)gov(dot)pl
  • Ewa Zdolińska – 22 551-57-52, ezdolinska@mkidn(dot)gov(dot)pl

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:
tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl