Do 9 lutego potrwają konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia zasad odpłatności w mieszkaniach chronionych. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Szczegółowe informacje