Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” zapraszają do skorzystania z cyklicznych bezpłatnych porad dla organizacji pozarządowych z zakresu zagadnień projektów transgranicznych planowanych do dofinansowania w szczególności w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska.

Najbliższe konsultacje odbędą się 17.02.2016 r. w godzinach od 14.00 do 18.00 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Wrzosowej 12 A. Uczestnictwo organizacje pozarządowe zgłaszają w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, tel. 32 47 85 335, 32 47 19 555, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.