Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 04.02.2016 wpłynęły 2 oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą:

  1. Obóz Sportowy w Żywcu w Ramach Przygotowań do Mistrzostw Świata Juniorów w Judo oraz ofertę.
  2. Warsztaty Szkoleniowe Judo dla Dzieci i Młodzieży.

Oferty zostały złożone przez Klub Judo KOKA Jastrzębie z siedzibą przy ul. Harcerska 14 B w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. od 09.02.2016 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta Obóz sportowy w Żywcu

Formularz uwag

Protokół Klub Judo Koka

Oferta Warsztaty szkoleniowe judo dla dzieci i młodzieży

Formularz uwag