Jeśli miesięczna kwota netto zasiłku macierzyńskiego będzie niższa od świadczenia rodzicielskiego, to zostanie ona podwyższona do 1000 zł. Od 1 stycznia br. do świadczeń rodzinnych dodano nowe świadczenie rodzicielskie. Stanowi ono odpowiednik zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Przysługuje ono w wysokości 1000 zł miesięcznie.

W związku z tym, gdy zasiłek macierzyński pomniejszony o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi miesięcznie mniej niż 1000 zł, to podwyższa się go do tej kwoty, Jest to tzw. podwyższenie zasiłku macierzyńskiego dla osób ubezpieczonych.

Podwyższenie to nie dotyczy jednak zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli zasiłek przysługuje za część miesiąca, to kwotę podwyższenia ustala się do proporcjonalnie pomniejszonego świadczenia rodzicielskiego. Niekiedy zasiłek macierzyński przysługuje z kilku tytułów, np. dwóch umów o pracę, czy umowy o pracę i umowy zlecenia. Wtedy najpierw trzeba zsumować łączną kwotę zasiłków netto i dopiero wtedy sprawdzić, czy jest niższa niż 1000 zł i czy w związku z tym przysługuje podwyższenie zasiłku.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wypłaca płatnik zasiłku, np. pracodawca, zleceniodawca czy ZUS. Jeśli jednak zasiłek jest wypłacany z więcej niż jednego tytułu, np. z dwóch umów o pracę, i wypłacają go płatnicy składek (np. pracodawcy), to osoba uprawniona do zasiłku wskazuje, który z nich naliczy i wypłaci podwyższenie. Gdy jednym z płatników zasiłku jest ZUS, to na nim ciążą wspomniane obowiązki.