Rozmawiali o zasadach rekrutacji do szkół i przedszkoli
fot. Robert Cebula

Od bieżącego roku nastąpiła zmiana w obowiązku szkolnym dzieci 6-letnich. Z zasadami uczestnictwa dziecka w szkole i przedszkolu zainteresowani rodzice mogli zapoznać się podczas spotkania informacyjnego, jakie odbyło się 11 lutego w kinie Centrum.

 

Ważne telefony:

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 32 471 78 78,

– Wydział Edukacji Urzędu Miasta (sekretariat): 32 4785 206.

 

Oferta wspólna przedszkoli i szkół podstawowych:

– doświadczenie w adaptacji dzieci 6-letnich,

– liczebność oddziałów maksymalnie do 25 dzieci,

– sale i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci 6-letnich,

– możliwość pozostawienia książek i pomocy dydaktycznych w placówce,

– doskonale doposażona baza dydaktyczna,

– opieka specjalistów dostosowana do potrzeb dziecka (psycholog, logopeda),

– nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami,

– bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz kółka zainteresowań,

– język obcy w podstawie programowej,

– realizacja programów rządowych i międzynarodowych.

 

Co zaoferuje Tobie i Twojemu dziecku przedszkole?

– opieka, wychowanie i nauka od 5 do 10 godzin dziennie,

– 3-4 posiłki dziennie, w tym przekąski, ciepłe napoje i woda dostępne przez cały pobyt dziecka w przedszkolu (dzienny koszt ok. 5 zł, kuchnia bez użycia półproduktów, zgodnie z aktualnymi normami żywieniowymi),

– indywidualne podejście do dziecka i rodzica, uwzględniające m.in. potrzeby dietetyczne.

 

Co zaoferuje Tobie i Twojemu dziecku szkoła?

– świetlica szkolna czynna zgodnie z potrzebami rodziców,

– programy rządowe, m. in. „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”,

– możliwość wykupienia obiadów dla dziecka,

– darmowe podręczniki,

– bezpłatna edukacja.