Klub Integracji Społecznej rozpoczął działalność

W naszym mieście powstał Klub Integracji Społecznej. Będzie on realizował kompleksowe działania prowadzące do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jest to bardzo ważne miejsce. Do tej pory w mieście funkcjonowały takie instytucje jak Ośrodek Pomocy Społecznej czy Powiatowy Urząd Pracy, ale brakowało elementu, jakim jest Klub Integracji Społecznej, gdzie osoby, które są trwale dotknięte bezrobociem, niepełnosprawnością bądź różnymi innymi problemami życiowymi będą mogły odzyskać wiarę w siebie i może zmienić swoje życie – podkreśla Janusz Buda, zastępca prezydenta miasta.

To tutaj wsparcie otrzymają osoby długotrwale bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, matki samotnie wychowujące dzieci, młodzież z ośrodków wychowawczych i socjoterapii czy osoby niepełnosprawne. Dla uczestników przewiduje się zajęcia indywidualne z psychologiem, warsztaty z elementami wizażu i stylizacji, a także treningi autoprezentacji oraz wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi.

klub_integracji2

Klub został utworzony w ramach projektu „O krok do przodu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010.

Od kilku lat realizujemy projekt unijny, w ramach którego założyliśmy uruchomienie Klubu Integracji Społecznej, a kiedy ten już zacznie żyć – bo to jest najważniejsze – będziemy patrzeć na pracę osób, które tutaj będą zatrudnione, będziemy wspierać uczestników, będziemy cały czas w kontakcie – zapewnia Teresa Jachimowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Placówka mieści się przy ul. Wrzosowej 4-8-12 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Klub prowadzą: Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Jastrzębskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.