Uważajmy na to co podpisujemy

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów zgłaszają się mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, do których zapukali przedstawiciele firm, oferując im zakup piecyka gazowego (junkersa) lub kuchni gazowej. Według oświadczeń mieszkańców często przedstawiciele tych firm podszywają się pod pracowników gazowni. Twierdzą, że posiadane do tej pory urządzenie jest „przestarzałe i grozi wybuchem” oraz „przecieka”.

Konsumenci, często są to starsze osoby, w obawie o swoje bezpieczeństwo, podpisują niekorzystne dla nich warunki umowy. Po podpisaniu umowy okazuje się, że urządzenie (niekoniecznie tej samej marki), można zakupić w cenie o wiele tańszej, w pobliskim sklepie.

Kolejnymi przypadkami są sytuacje, w których mieszkańcy podpisują „jakieś dokumenty”. Przedstawiciele twierdzą, że reprezentują obecnego dostawcę energii elektrycznej, gazu. Konsumenci nie czytają dokumentów, zostawiają na nich podpisy nie otrzymując ich kopii. Najczęściej po około dwóch, trzech miesiącach otrzymują od swojego dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej (gazu) informację o tym, że trwa proces zmiany dostawcy usług. Rozwiązanie takiej umowy po upływie 14 dni od daty jej podpisania, najczęściej wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej, której wysokość bardzo często przekracza kwotę 500 zł.

Po raz kolejny Rzecznik Konsumentów prosi mieszkańców, aby podpisując tego rodzaju umowy pamiętali o kilku istotnych sprawach:

– Sprawdźmy, czy osoba podająca się za pracownika danej firmy, rzeczywiście nim jest. Każda taka osoba powinna mieć identyfikator.

– Poinformujmy osobę proponującą nam zawarcie umowy, że podjęcie ostatecznej decyzji będzie możliwe po konsultacji tej sprawy z rodziną, bądź Rzecznikiem Konsumentów.

– Jeżeli podpisaliśmy taką umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli w naszym mieszkaniu, na pokazie), możemy od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Takie oświadczenie składamy na piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres firmy.

– Istotnym jest, aby każdy podpisany przez nas dokument posiadał kopię, która zostanie pozostawiona przez przedstawiciela firmy do naszej dyspozycji. Nie podpisujmy dokumentów, które nie są wypełnione (in blanco).

– Nie podejmujmy decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy pochopnie, dajmy sobie kilka dni na zastanowienie. Poprośmy o pozostawienie druku umowy, celem zapoznania się z jej warunkami przed jej podpisaniem. Uczciwy przedstawiciel handlowy nie odmówi nam tego prawa i umówi się na kolejne spotkanie.

– Przekazujmy powyższe informacje naszym bliskim, sąsiadom, szczególnie w podeszłym wieku, gdyż najczęściej to oni padają ofiarą pochopnie podjętych decyzji.