Początek roku to czas rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Tegoroczne zeznania podatkowe za 2015 rok będzie można składać wyjątkowo długo, bo aż do 2 maja.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje:

  1. Zeznania podatkowe za rok 2015 PIT – 36, 36L, 37, 38 i 39 przyjmowane są w siedzibie Urzędu (sala obsługi podatnika) w dniach: poniedziałek w godz. od 7.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. od 7.00 do 15.00.

Ostateczny termin składania zeznań podatkowych oraz wpłaty podatku wynikającego z zeznań upływa 2 maja 2016 r.

  1. Kasa w Urzędzie Skarbowym – obsługiwana przez Bank Spółdzielczy czynna jest w godzinach: 7.00 do 14.45.
  2. Informacja telefoniczna nt. zeznań podatkowych udzielana jest pod następującymi numerami telefonów: 32 476 14 71 do 76, numery wewnętrzne: 301, 318 i 355 (wybierać tonowo). Informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego można uzyskać również przez połączenie telefoniczne z Krajową Informacją Podatkową z tel. stacjonarnego: 0 801 055 055, z tel. komórkowego: 22 330 0330, strona internetowa: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
  3. Istnieje możliwość złożenia zeznania podatkowego za pośrednictwem Internetu, bez użycia bezpiecznego e-podpisu.

Interaktywny formularz za pomocą którego będzie można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Na stronie tej umieszczono również szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu wysyłania zeznań.

  1. Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być również przekazywane poprzez urzędy pocztowe. Na stronie adresowej listu poleconego należy umieścić napis „Zeznanie podatkowe za 2015 r.” oraz symbol formularza PIT–36, 36L, 37, 38 lub 39, zaś na blankiecie wpłaty nr rachunku bankowego Urzędu Skarbowego: NBP/O Katowice 96 1010 1212 3068 8322 2300 0000, imię i nazwisko, nr PESEL/NIP, symbol formularza PIT oraz adnotację „Rozliczenie podatku dochodowego za 2015 r.”

Przesyłki nie są zwolnione z opłat pocztowych.

  1. Druki zeznań podatkowych można otrzymać w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu Zdroju
    przy ulicy 11 Listopada 13 lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

W sali obsługi podatnika znajdują się wypełnione wzory zeznań.

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Jastrzębiu-Zdroju