Mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze

Od 23 lutego zacznie obowiązywać nowa uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju na temat budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jastrzębian na 2017 rok jest 1,5 mln zł.

Pieniądze te zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

 

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją wpisać, można znaleźć na stronie internetowej www.jastrzebie.pl, a wersja papierowa dostępna jest na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

 

Propozycja zadania musi być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej16 lat. Propozycję tę można złożyć:

– listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,

– elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

 

Głosowanie na propozycje zadań odbędzie się podczas zebrań otwartych z mieszkańcami osiedla lub zebrań wiejskich.

 

 

Mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw otrzymają do wykorzystania w budżecie obywatelskim:

 

Osiedle Barbary – 78 199 zł

Osiedle Bogoczowiec – 37 845 zł

Osiedle Arki Bożka – 61 520 zł

Osiedle Chrobrego – 55 659 zł

Osiedle Gwarków – 68 943 zł

Osiedle Morcinka – 51 175 zł

Osiedle Pionierów – 85 646 zł

Osiedle Przyjaźń – 66 114 zł

Osiedle Górne i Dolne – 98 429 zł

Osiedle Staszica – 60 745 zł

Osiedle Tuwima – 33 458 zł

Osiedle Zdrój – 89 938 zł

Osiedle Złote Łany – 34 401 zł

Osiedle Zofiówka – 50 033 zł

Osiedle 1000-lecia – 43 647 zł

Sołectwo Borynia – 82 160 zł

Sołectwo Bzie – 140 115 zł

Sołectwo Moszczenica – 87 296 zł

Sołectwo Ruptawa i Cisówka – 129 164 zł

Sołectwo Skrzeczkowice – 49 362 zł

Sołectwo Szeroka 96 151 zł

 

LINK DO UCHWAŁY