Dotacja w dziedzinie przeciwdziałania patologiom

Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2016 przyznała dotację w wysokości 40.000 zł. Otrzymało ją Jastrzębskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi na zadanie pn. „Razem Łatwiej”.

ZARZĄDZENIE