Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

Adresatami konkursu są osoby w wieku 60+ oraz pary międzypokoleniowe (tj. osoby w wieku 60+ wraz z osobami młodymi w wieku od 18-35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny i chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje) umożliwia on realizację oraz rozwój projektów. Zastosowana formuła ma na celu uwzględnienie małego doświadczenia zgłaszających projekty w ich opracowywaniu i realizacji.

Uczestniczący w konkursie mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł. Ze środków zostanie przyznanych ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć.

Największy nacisk będzie kładziony na oferty, które pozwolą wypracować trwałe zmiany społeczne na poziomie lokalnym. O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca 2016 r. Więcej informacji na stronie www.seniorzywakcji.pl