Bezpieczni i dbają o swoje zdrowie

17 marca o godz. 9.30 w kinie Centrum odbędzie się V Miejski Konkurs Profilaktyczny dla Przedszkoli „Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie”.

Konkurs organizowany jest przez Straż Miejską i Wydział Edukacji przy współpracy Publicznego Przedszkola nr 11 jako kontynuacja działań profilaktycznych dotyczących bezpiecznych zachowań dzieci, obejmujących m. in. bezpieczeństwo na drodze, właściwe zachowania podczas kontaktu z obcym człowiekiem, właściwe reakcje podczas spotkania nieznanego zwierzęcia, znajomości numerów alarmowych oraz korzyści płynących z noszenia odblasków. Przedsięwzięcie to dostosowane do wieku dzieci, wypełnia założenia profilaktyki pierwszorzędowej, skupiając się jednocześnie na edukacji prozdrowotnej, informacji oraz wykształceniu w najmłodszych mieszkańcach bezpiecznych nawyków.

Serdecznie zachęcamy do udziału przedszkola z naszego miasta.

V Konkurs Profilaktyczny dla Przedszkoli 2016 regulamin

 

patronam pm