Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej organizuje konkurs
pt. RegioStar 2016. To konkurs na najciekawsze i najbardziej wyróżniające się projekty współfinansowane w ramach polityki spójności, które mogą być inspiracją dla innych regionów. Projekty można zgłaszać za pomocą formularza on-line od 15 lutego do 15 kwietnia 2016 r.

W tegorocznej edycji nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

-Inteligentny wzrost;
-Zrównoważony wzrost;
-Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu;
-CityStar;
-Efektywne zarządzanie.
Finaliści z wszystkich kategorii będą zaproszeni na ceremonię RegioStars2016, którą zaplanowano na 11 października 2016 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Wtedy też jury ogłosi zwycięzców, a nagrody wręczy Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corina Creţu.

Więcej na temat konkursu oraz formularz on-line na www.ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/

Źródło: www.brws.silesia-region.pl