Ośrodek Enterprise Europe Network przy Oddziale Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach zaprasza na spotkanie poświęcone zagadnieniom ochrony własności intelektualnej
w przedsiębiorstwie. Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców już działających na rynku, ale również do osób, które rozpoczęły niedawno lub planują rozpocząć działalność gospodarczą.

Ochrona własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, to zagadnienie bardzo istotne dla przedsiębiorców. Konieczność sprostania konkurencji na rynkach zagranicznych wymaga od polskich przedsiębiorstw większej aktywności na polu innowacyjności, warto więc poznać temat regulacji prawnych w tej dziedzinie, mając na względzie ochronę własnych interesów.

Miejsce: Centrum Konferencyjne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach

Termin: 4 marca 2016 r. od 12.30 do 15.30.

Aby zgłosić udział w spotkaniu, należy wypełnić Kartę Uczestnictwa dostępną na stronie i wysłać ją na numer faxu: (32) 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fundusz-silesia.pl do dnia 2 marca 2016 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz karta uczestnictwa dostępne na stronie: www.enterprise.fundusz-silesia.pl

Źródło: www.enterprise.fundusz-silesia.pl