Profilaktyka zapobiegania chorobom nerek

Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój wraz ze Stowarzyszeniem Dializowanych Nephros zaprasza na prelekcję organizowaną 24 lutego o godzinie 16.00 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Wrzosowej 12 A.

Tematem spotkania będzie szeroko rozumiana profilaktyka zapobiegania chorobom nerek oraz problematyka transplantologii oraz rozszerzanie świadomości społeczeństwa na temat przeszczepów i wynikających z tego korzyści dla osób chorych. Prelekcję poprowadzi Przewodniczący Stowarzyszenia Dializowanych Nephros, Ryszard Witek.

Społeczna świadomość na temat problemu dializowania osób z chorobami nerek jest wciąż na niskim poziomie. Problematyka przeszczepów budzi wśród społeczeństwa mieszane emocje. Kwestia tabu narosłego wokół tematyki transplantacji oraz pobierania organów pozostaje wciąż główną przyczyną niskiego procenta osób zgadzających się na oddanie swoich organów.