Sesja Rady Miasta

W czwartek, 25 lutego odbędzie się III sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta.
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w IV kwartale 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
 10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wyników sportowych oraz ich realizacja za okres od stycznia do czerwca 2015roku.
 11. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie zbadania zasadności inwestycji drogowej – droga dojazdowa do ZOK (ul. Boczna) w związku ze złożoną skargą osoby fizycznej.
 12. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2015.
 13. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miasta za 2015 rok:
  – skarbu,
  – polityki gospodarczej i bezrobocia.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Obrady sesji transmitowane będą na żywo na kanale miasta Jastrzębie-Zdrój w serwisie YouTube.