Na stronie internetowej miasta www.jastrzebie.pl w zakładce organizacji pozarządowych dostępna jest baza organizacji pozarządowych. Baza jest elektronicznym zbiorem danych o jastrzębskim III sektorze, jest źródłem informacji, promocji oraz ułatwia kontakt osobom zainteresowanym z daną organizacją.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety zamieszczonej poniżej. Organizacje, które znajdują się w bazie proszone są o zweryfikowanie poprawności danych z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Ankieta