Studencka organizacja non-profit BEST (Board of European Students of Technology) organizuje wydarzenia, dzięki którym studenci mają szansę na obycie się w międzynarodowym środowisku, nawiązanie kontaktów, udoskonalenie znajomości języka angielskiego oraz dobrą zabawę.

 

Przez cały rok lokalne grupy BEST organizują krótkie (1-2 tygodniowe) kursy, dzięki którym studenci mają okazję pogłębić swoją wiedzę na wybrany temat. BEST organizuje także seminaria naukowe, konkursy oraz imprezy rozrywkowe. W każdym kursie organizowanym przez BEST bierze udział 20-30 studentów.

 

Podczas kursów naukowych uczestnicy biorą udział w wykładach wygłaszanych przez kadrę naukową uniwersytetu lub zaproszonych ekspertów. Odwiedzają też firmy, zakłady przemysłowe i instytuty badawcze. Czasami biorą udział w studiach przypadku.

 

Tematyka kursów obejmuje różne zagadnienia techniczne oraz z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania.

 

Każdy kurs jest zakończony egzaminem pozwalającym ocenić rezultaty kursu oraz postępy uczestników. Coraz więcej kursów jest uznawanych przez uczelnie techniczne a studenci w nich uczestniczący mogą otrzymać za nie punkty.

 

W kursach mogą uczestniczyć:

– studenci uczelni technicznych z lokalną grupą BEST.

– studenci z uniwersytetów należących do organizacji partnerskich.

 

Termin aplikowania: 20 marca 2016 r., do godz. 23. (kursy odbywające się 1 czerwca – 7 września 2016 r.)

 

Adres kontaktowy:

Bokreta utca 3,1094 Budapest,Hungary

email: info@BEST.eu.org

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

 

Źródło: Krajowe Biuro Eurodesk Polska