Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zapraszają serdecznie wszystkich przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne na temat projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok” .
Program spotkania przewiduje prezentację oferty skierowanej do przedsiębiorców zainteresowanych tematem dofinansowania w takich obszarach jak:

  • Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;
  • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
  • Ochrona atmosfery;
  • Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, Edukacja ekologiczna, Profilaktyka zdrowotna;
  • POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7.

 

Podczas indywidualnych konsultacji z ekspertami WFOŚiGW w Katowicach uczestnicy spotkania będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat dofinansowania realizacji projektów w ramach poszczególnych dziedzin działalności Funduszu.
Termin: 14 marca 2016 r., godz. 11:00
Lokalizacja seminarium: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18 w Katowicach, sala 402, IV piętro
Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY
Liczba miejsc ograniczona!
Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać kartę zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 9.03.2016 r. pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@rig.katowice.pl

 

Więcej informacji oraz karta zgłoszenia dostępna na stronie: www.rig.katowice.pl

Źródło: www.rig.katowice.pl