Organizacje pozarządowe jako jednostki non profit najczęściej nie płaca podatku dochodowego, ponieważ przeznaczają uzyskane dochody na cele statutowe. Brak konieczności zapłacenia podatku nie zwalnia organizacji z obowiązku złożenia do urzędu skarbowego zeznania podatkowego za 2015 rok do końca marca br.