Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) to innowacyjny
i kompleksowy program rozwojowy dla liderek i liderów działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności dla uczestników programów PAFW.

Do Programu mogą zgłosić się osoby:

  • od min. 3 lat prowadzą aktywną działalność społeczną, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych;
  • mają doświadczenie w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania;
  • potrafiące opowiedzieć, jakie znaczenie ma przeprowadzana przez nich zmiana;
  • mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim i planowania go;
  • mają czas, by pracować systematycznie i wziąć udział we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w Programie

Uczestnicy Programu zostaną objęci:

  1. Indywidualną opieką tutora

Przez 12 miesięcy uczestnik będzie pracować z tutorem – osobą, która będzie opiekunem
i doradcą. Tutor co miesiąc przyjedzie do uczestnika na spotkanie. Pomoże określić, czego najbardziej potrzebuje lider. Uczestnik opracuje swój plan rozwoju, który będzie realizował
w trakcie trwania Programu.

  1. Szkolenia

Odbędą się cztery zjazdy szkoleniowe podczas, których uczestnik nauczy się, jak jeszcze skuteczniej angażować ludzi wokół swoich celów i wzmacniać swój wpływ w środowisku, zarządzać zespołem i utrzymywać jego motywację, budować dialog tam, gdzie inni widzą tylko konflikt. Uczestnik weźmie udział w debatach, symulacjach, grach, spotkaniach
z wyjątkowymi ludźmi.

  1. Wymiana doświadczeń i nowe kontakty

W ramach Programu uczestnik będzie miał możliwość poznać innych ludzi. Będzie możliwość dyskutowania, wymiany doświadczeń.

  1. Oferta dla absolwentów

Po opracowaniu swojego planu rozwoju uczestnik znajdzie się w gronie absolwentów Programu. Spotka się z liderami na zlotach, warsztatach, spotkaniach regionalnych, wizytach studyjnych. Weźmie udział w konkursie dotacyjnym i razem z innymi alumnami zrealizuje wspólną inicjatywę.

Więcej informacji na temat Programu: http://www.liderzy.pl/rekrutacja_do_XII_edycji.php

Informacja pochodzi ze strony internetowej: www.liderzy.pl