W ostatnim czasie do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpływają liczne skargi (telefoniczne, pisemne, osobiste), dotyczące problemów ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców energii elektrycznej oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej kwestie dotyczące:
• braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
• podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,
• przymusu zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),
• braku przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą).
Zgłaszane są także skargi dotyczące m.in. opóźnień związanych z regularnym wystawianiem faktur, co skutkuje kumulacją należności za sprzedaż energii za dłuższy okres. Wśród Odbiorców pojawiają się zatem obawy o wstrzymanie dostaw energii z powodu nieuregulowanego rachunku lub niemożności jednorazowego zapłacenia zbyt wysokiej kwoty za zbyt długi okres.

Największa ilość skarg Odbiorców zgłaszanych do URE dotyczy działalności sprzedawców:
1. Energa Obrót S.A.
2. Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.
3. Energetyczne Centrum S.A.
4. Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.
5. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
6. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

W celu ustalenia skali oraz obszarów występowania problemów zgłaszanych przez Odbiorców oraz w celu ewentualnego podjęcia, w ramach przysługujących kompetencji, dalszych działań, Prezes URE postanowił przeprowadzić dwumiesięczne badanie/monitoring działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od obiorców. W tym celu został stworzony formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu, związanych ze standardami obsługi lub nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Szczegółowe informacje