Pieniądze na ochronę i promocję zdrowia

Sześć organizacji pozarządowych otrzyma zarządzeniem prezydenta miasta dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2016.
Dotacje otrzymają:
– Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” – tytuł zadania publicznego: „Dializa pomaga żyć; Przeszczep to nowe życie” – 4 955 zł,
– Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „AMAZONKI” – tytuł zadania publicznego: „Integracja dla samodzielności” – 4 015 zł,
– Stowarzyszenie „DRABINA”– tytuł zadania publicznego: „Akademia Sukcesu-Junior”–2 580 zł,
– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „BURY MIŚ” – tytuł zadania publicznego: „Ruch drogą do rozwoju” – 4 855 zł,
– Towarzystwo „SPRAWNI INACZEJ” – tytuł zadania publicznego: „Zielone światło dla zdrowia” – 7 155 zł,
– Stowarzyszenie Wspólnota Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Zawsze Razem” – tytuł zadania publicznego: „Dobrą rzeczą jest pomagać innym, ale jeszcze lepiej uczyć jak mają pomagać sobie sami” – 5 900 zł.

Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia przyznano kwotę w wysokości 29 460 zł.