Do 15 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na standardowe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 001 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 12 miesięcy. Całkowity budżet konkursu wynosi 2 200 000 euro. Zalecane jest by budżet zgłaszanego projektu wynosił od 10 000 euro do 15 000 euro.

W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań:

  •    współpraca kulturalna;
  •    współpraca naukowa i badania naukowe;
  •    edukacja;
  •    wymiana młodzieży;
  •    współpraca transgraniczna;
  •    promocja turystyki.

 

Wniosek należy złożyć pośrednictwem systemu on-line do godz. 12:00 15 marca 2016 r. Konieczne jest także przesłanie wersji papierowej wniosku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz organizacje.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

 

Źródło: www.granty-na-badania.com