Do 30 marca trwa nabór do Rady Sportu. Do obsadzenia są trzy stanowiska. Rekrutacja prowadzona jest z uwagi na rezygnację części dotychczasowego składu. Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie sportu.

Członkowie zostaną powołani przez Prezydenta spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej.

Pisemne propozycje podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia powinny zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu,
  2. nazwę i siedzibę organizacji lub instytucji zgłaszającej kandydata,
  3. krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w pracach Rady Sportu

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.IV.0050.192.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania, ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rady Sportu Miasta Jastrzębie-Zdrój zmienionym Zarządzeniem nr OR.IV.0050.402.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 6 sierpnia 2015 r.