Punkt Interwencji Kryzysowej rozpoczął działalność

W naszym mieście powstał Punkt Interwencji Kryzysowej. Placówka ma za zadanie zajmować się osobami i rodzinami dotkniętymi kryzysem.

– Punkt Interwencji Kryzysowej to miejsce, w którym będzie można spotkać lekarzy czy terapeutów, którzy pomogą wyjść z sytuacji kryzysowych, które napotykają rodziny – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

W miejscu tym wsparcie otrzymają m.in. osoby doświadczające problemów rodzinnych, przemocy w rodzinie, będące w żałobie, a także ofiary gwałtów czy napadów. Punkt jest uzupełnieniem zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż jego działanie nie skupia się na kwestiach wyłącznie socjalnych, a klientem Punktu może zostać każdy bez względu na posiadany dochód.

– Oprócz kwestii związanych z przemocą działalność Punktu to także tematy zdarzeń i konfliktów w rodzinie. Problemy które pojawiają się z dziećmi i z dorosłymi oraz wydarzeń tragicznych w rodzinie –informuje Teresa Jachimowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zgłaszające się do Punktu mogą liczyć na natychmiastową pomoc psychologiczną, a w zależności od potrzeb także na poradnictwo pedagogiczne lub prawne. W razie potrzeby istnieje możliwość pomocy przy zorganizowaniu schronienia osobom doświadczającym przemocy. Co istotne Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia anonimowość.

– W Punkcie będzie czekało trzech psychologów – interwentów, pracownik socjalny oraz mecenas, który będzie prowadził konsultacje po wcześniejszym umówieniu. Celem Punktu jest zabezpieczenie potrzeb psychologicznych w różnego rodzaju kryzysach – podkreśla Ewelina Piątek, koordynator Punktu.

Placówka mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Opolskiej 9 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00. Pomoc uzyskać można również telefonicznie. W tym celu zostały uruchomione 2 linie: 32 43 49 627 oraz 32 43 49 628.

fot. K. Abrahamczyk