1 marca 2016 Marszałek Województwa Śląskiego powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Skład Rady przedstawia się następująco:

1) przedstawiciel Wojewody Śląskiego:

 • Norbert Kujawa

2) pięciu przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego:

 • Beata Kocik
 • Danuta Kożusznik
 • Marta Starc-Jażdżyk
 • Jerzy Gorzelik
 • Stanisław Dzwonnik

3) sześciu przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego:

 • Katarzyna Błaszczyk-Domańska
 • Sabina Heller
 • Karolina Pluszke
 • Mateusz Wrona
 • Arnika Kluska
 • Anna Markiewicz

4) piętnastu przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego:

 • Jan Garncarz – Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Katowice
 • Anna Kruczek – Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Katowice
 • Andrzej Gillner – Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice
 • Anna Peterko – ZHP Komenda Chorągwi Śląskiej, Katowice
 • Iwona Sosnowska-Wieczorek – Fundacja IN CORPORE, Katowice
 • Sonia Rzeczkowska – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”, Katowice
 • Jacek Trochimowicz – Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy, Katowice
 • Jolanta Czernicka-Siwecka – Fundacja ISKIERKA, Warszawa (Chorzów)
 • Sławomir Dębski – Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Będzin
 • Łukasz Gorczyński – Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, Gliwice
 • Alina Bednarz – Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, Tychy
 • Mateusz Eichner – Centrum Społecznego Rozwoju, Łaziska Górne
 • Marcin Stempniak – Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Rybnik
 • Piotr Dominiak – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik
 • Marcin Adamczyk – Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, Częstochowa