Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” zapraszają do skorzystania z cyklicznych bezpłatnych porad
dla organizacji pozarządowych z zakresu zagadnień projektów transgranicznych planowanych
do dofinansowania w szczególności w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V A Republika Czeska Polska.

Najbliższe konsultacje odbędą sie 30.03.2016 r. w godzinach od 14.00 do 18.00
w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju, przy
ul. Wrzosowej 12 A. Uczestnictwo organizacje pozarządowe zgłaszają w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, tel. 32/4785135, 32/4719555
e- mail; organizacje@um.jastrzebie.pl.