Maraton Matematyczny

16 marca br. w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego odbył się VI Miejski Matematyczny Maraton Maturzystów miasta Jastrzębia-Zdroju.

Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman. Stroną organizacyjną zajęli się: doradca metodyczny matematyki Ewa Szatkowska, dyrektor ZS nr 6 Jerzy Maduzia oraz wybrani nauczyciele matematyki pracujący w komisji.

Maraton otworzyła Pani Prezydent Miasta Anna Hetman oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski.

W matematycznych zmaganiach wzięło udział 7 drużyn reprezentujących licea i technika naszego miasta ze szkół: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 5, ZS nr 6. Celem konkursu jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności planowania i strategii, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, wyłonienie talentów matematycznych, promocja uczniów zdolnych matematycznie.

Maraton Maturzystów sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w zakresie podstawowym. Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Razem mieli do rozwiązania 180 zdań w ciągu 4 godzin. Każda drużyna mogła zdobyć 280 punktów.

Która z drużyn wywalczyła puchar Prezydenta Miasta dowiemy się 14 kwietnia br. podczas finału XIII Miejskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu-Zdroju.