W ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” 4 czerwca 2016 r. w godzinach od 14.00 do godz. 19.00 odbędzie się Festiwal Organizacji Pozarządowych na terenie Jaru Południowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Do uczestnictwa w imprezie mogą zgłaszać się podmioty ekonomii społecznej z subregionu zachodniego województwa śląskiego. W trakcie Festiwalu, organizacje będą mogły zaprezentować oraz rozpromować swoją działalność. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny. Organizacje zainteresowane przedsięwzięciem proszone są o zgłaszanie uczestnictwa do 8 kwietnia 2016 r. do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al.Piłsudskiego 60, pok. 210A, tel. 32/4785135, email: organizacje@um.jastrzebie.pl.

 

logosy2

 

logosy1