Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty można składać do 6 kwietnia 2016 r.

W 2016 r. temat konkursu brzmi Opieka to też praca. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu zostały opracowane „Zasady otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”, mające na celu ułatwienie organizacjom składanie ofert w konkursie.

Oferty można składać do 6 kwietnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później, niż do dnia 17 maja 2016 r. Oferty należy składać na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem – „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”

Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000,00 zł. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje, nie może przekroczyć 30 tyś zł – w przypadku jednej organizacji, zaś dla kilku organizacji składających ofertę wspólną nie może być wyższa niż 60 tyś zł. Dotacja nie może przekroczyć 80 % kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie KIOP 2016 r.

Zasady KIOP 2016 r.

Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.