Sesja Rady Miasta

We wtorek, 22 marca, odbędzie się IV sesja zwyczajna Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Obrady sesji transmitowane będą na żywo na kanale miasta Jastrzębie-Zdrój w serwisie YouTube.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie IV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miasta.
  3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  4. Zgłaszanie interpelacji.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
  6. Informacja Prezydenta Miasta.
  7. Strategia i rozwój miasta – projekty strategiczne

– wystąpienie Prezydenta Miasta,

– referat Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia,

– dyskusja.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
  2. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
  3. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miasta za 2015 rok:

– Edukacji i Polityki Społecznej,

– Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.