Ważne terminy dotyczące sprawozdawczości organizacji pozarządowych

1. Do 31 marca organizacje pozarządowe winny:

▪ sporządzić sprawozdanie finansowe,

▪ sporządzić i wysłać do Urzędu Skarbowego deklarację o podatku dochodowym CIT – 8 wraz z załącznikiem; CIT 8/0, CIT-D. Należy złożyć deklaracje zerową, nawet w przypadku kiedy nie było obrotu środkami finansowymi.

2. Do 30 czerwca należy:

▪ zatwierdzić sprawozdanie finansowe w formie uchwały zarządu bądź walnego zebrania
i zamieścić na stronie internetowej organizacji.

  1. Najpóźniej do 10 dni od daty zatwierdzenia wysłać sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzająca do Urzędu Skarbowego (najpóźniej do 10 lipca).
  2. W przypadku organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą do 15 lipca należy wysłać do KRS formularz KRS-Z30 i dołączając sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą.
  3. Do 15 lipca br. organizacje posiadające status OPP, których rok obrotowy jest taki, jak rok kalendarzowy zamieszczają na stronie MRPiPS sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone finansowe. W przypadku organizacji OPP, której rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy, zamieszczenie sprawozdanie najpóźniej do 30 listopada.
  4. Do 31 grudnia fundacje sporządzają i wysyłają ministrowi sprawozdanie z działalności (na wzorze ministra sprawiedliwości). Zamieszczają również sprawozdanie na stronie internetowej Fundacji.

Obowiązek ten nie dotyczy od 2016 roku fundacji, która posiada status OPP i zamieściła już sprawozdanie merytoryczne na stronie www.pozytek.gov.pl.