Wybiorą najlepsze dziecięce palmy
fot. Robert Cebula

Podczas rozpoczynającego się dziś Jarmarku Wielkanocnego rozstrzygnięty zostanie konkurs na Najoryginalniejszą Dziecięcą Palmę Wielkanocną. Wręczenie nagród nastąpi o godzinie 16.30 na parkingu obok Miejskiego Ośrodka Kultury.

Wyjątkowe palmy, wykonane przez dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym mają na celu: odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowanie kulturą, tradycją, rozbudzenie wyobraźni artystycznej, propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej. Palmy można było przynosić do Urzędu do 16 marca.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Osiedla Zdrój, Zarząd Osiedla Przyjaźń we współpracy z Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.