21 Marca 2016

Od 1 kwietnia będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W formularzu zostały powiększone pola, aby umożliwić rozliczenie dużych kwot składek.

Dzięki temu zostaną ograniczone przypadki, kiedy konieczne byłoby przekazywanie za jeden okres rozliczeniowy dwóch kompletów dokumentów rozliczeniowych. Ponadto udostępniono pole, w którym będą wykazywane kwoty wypłaconych podwyższeń zasiłków macierzyńskich do wysokości kwoty świadczenia rodzicielskiego.

 

Wprowadzone zmiany nie wpływają na zasady i sposób rozliczania należnych składek i wypłaconych świadczeń. Umożliwią one dużym płatnikom składek rozliczenie wyższych kwot należnych składek w jednym komplecie dokumentów rozliczeniowych.