Oddaj odpady do GPZON-u

Przy ul. Dworcowej 17D znajduje się Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, do którego przyjmowane są odpady powstające w nieruchomościach zamieszkałych (gospodarstwach domowych) z terenu Jastrzębia-Zdroju.

GPZON przyjmuje odpady nieodpłatnie, należy je jedynie dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 17.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 12.00. Odpady dostarczone do GPZON muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Żeby uniknąć wątpliwości co do składu wskazane jest, by były one przekazywane w oryginalnych, szczelnych i zamkniętych opakowaniach, bądź opisane.

 

sadzonki roślin

 

GPZON przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

– świetlówki,

– baterie i akumulatory,

– tonery, tusze,

– sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– sprzęt RTV i AGD,

– przeterminowane leki,

– przepracowane oleje i paliwa,

– opakowania po aerozolach,

– środki ochrony roślin I i II klasy, środki do zwalczania szkodników oraz opakowania po nich,

– padłe, uśpione zwierzęta i szczątki zwierząt,

– farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich,

– zużyte opony,

– nośniki magnetyczne – kasety VHS, płyty DVD, dyskietki,

– odpady wielkogabarytowe – meble, dywany, wózki dziecięce , rowery itp.

– opakowania z papieru i tektury,

– opakowania ze szkła,

– opakowania z tworzyw sztucznych.

 

Do GPZON nie przyjmuje się:

– odpadów niespełniających wymogów regulaminu – o nieokreślonym składzie, zmieszanych, zanieczyszczonych,

– odpadów remontowych i instalacyjnych (np. wanny, umywalki, ramy okienne, szyby, panele, grzejniki, płytki ścienne, podłogowe, elewacyjne itp, płyty gipsowo-kartonowe, tynki, wełna mineralna, styropian, wata szklana, papy, rynny, dachówki, gruz, rury itp).

 

W ramach promowania i nagradzania postaw ekologicznych osoby przekazujące odpady do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych mogą otrzymać: żarówki energooszczędne, torby na zakupy, narzędzia, worki do segregacji odpadów, cebulki oraz sadzonki roślin i krzewów ozdobnych.

 

Wszelkich informacji o pracy GPZON udzielają jego pracownicy na miejscu lub telefonicznie pod numerem 32 475 14 95 wew. 29.