Przyznano dotacje

Dwie organizacje pozarządowe Klub Abstynentów „Arka” oraz Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” otrzymają dotacje na powierzenie realizacji zadania publicznego miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia.

W sumie na zadanie w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2016 przyznano kwotę w wysokości 96 588,58 zł.

Klub Abstynentów „Arka” – Damy przykład – nie wykład – 2016 – otrzyma kwotę 53 824,48 zł, a Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” – Trzeźwieć razem kwotę 42 764,10 zł.