Do 30 kwietnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Stypendium przeznaczone jest dla młodych dziennikarzy do 35. roku życia. W ramach konkursu przyznana zostanie nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł. Laureaci konkursu otrzymają także możliwość odbycia staży w redakcjach gazet.

Zgodnie z regulaminem w konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

  • stypendium w formie pieniężnej w wysokości 5 000 zł dla młodego dziennikarza posiadającego udokumentowane publikacjami doświadczenie zawodowe, który zgłosi do propozycję tematu w formie publicystyki;
  • stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” odbywanego w Brukseli – 800 euro;
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” odbywanego w Warszawie – 1 500 zł;
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji polskiego tygodnika „Polityka” odbywanego w Warszawie – 1 500 zł;
  • stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy – koszty stypendium pokrywa organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.umcs.pl/pl/stypendium-leopolda-ungera.htm

 

Źródło: serwis www.granty-na-badania.com