Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje praktyki umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności.

Praktyki trwają zwykle trzy miesiące, ale mogą być wydłużone do maksymalnie 12 miesięcy.
Praktykanci pracują pod bezpośrednim nadzorem prawnika. Badają skargi i/lub przeprowadzają research potrzebny do zbadania wniosku.

Praktykanci nie posiadający żadnego źródła utrzymania mogą ubiegać się o stypendia na trzy miesięce. Stypendia wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii AD6 step 1 (około 1200 euro w Brukseli i około 1400 euro w Strasburgu), z uwzględnieniem dodatku mieszkaniowego. Wnioski praktykantów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.

Ubiegający się o praktyki muszą:
– być obywatelami europejskimi,
– posiadać dyplom uniwersytecki z zakresu prawa oraz wykazać biegłość w dziedzinie prawa wspólnotowego.
– posługiwać się przynajmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej, przy czym niezbędna jest znajomość francuskiego i angielskiego

Terminy składania podań:
– 30 kwietnia (dla praktyk zaczynających się 1 września)
– 31 sierpnia (dla praktyk rozpoczynających się 1 stycznia).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm

Źródło: Krajowe Biuro Eurodesk Polska