Rodzina 500 plus

Ruszył program „Rodzina 500 plus”. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500 zł netto miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na miesiąc lub 1200 zł netto na miesiąc (w przypadku rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, tzn. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko.

plakat rodzina 500 plus

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są dostępne na stronie www.bip.jastrzebie.pl w zakładce: jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych. Natomiast w wersji papierowej będą do pobrania od 1 kwietnia:

– w Sali Obsługi Interesanta Urzędu Miasta,

– w hali widowiskowo-sportowej, al. Jana Pawła II 6,

– w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta, ul. Zielona 20A.

 

Wnioski można składać od 1 kwietnia w trzech miejscach:

Jeśli możesz otrzymać pieniądze także na pierwsze dziecko:

– Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00, Sala Obsługi Interesanta.

Jeśli masz dwoje lub więcej dzieci:

– hala widowiskowo-sportowa, al. Jana Pawła II 6 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Jeśli pobierasz zasiłek rodzinny lub korzystasz z funduszu alimentacyjnego:

– Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

 

Oraz za pośrednictwem:

– poczty na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,

– portalu EMPATIA,

– www.mrpips.gov.pl,

– PUE ZUS,

– bankowości elektronicznej.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. po 1 lipca 2016 roku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłyną wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.